Selecteer een pagina

De professionele & liefdevolle hulpverlening

 

Respijtzorg vs Mantelzorg 

Als mantelzorger voor je langdurig zieke kind wil je weleens vrijaf en overbelasting voorkomen. Tenminste dat kan ik me als ervaringsdeskundige voorstellen! De intensieve zorg die je kind of kinderen nodig heeft kan een hele (over)belasting zijn.  Je zorgt dag en nacht, jarenlang voor je kind. Het is belangrijk om zo nu en dan vrij te nemen, en afstand te nemen van deze zorg om even bij te komen.  Dit kan in de vorm van Respijtzorg. 

De opvang van je kind kan zowel buitenshuis als thuis verzorgd en uitgevoerd worden door een van onze ervaringsdeskundige. Dat kan incidenteel of structureel zijn. 

Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg geheel wordt overgenomen door de respijtzorger, onze ervaringsdeskundige.

Wat zijn de kosten?

Als mantelzorger kun je de respijtzorg mogelijk vergoed krijgen: 

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 17,50 euro per 4 weken.
  • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over deze vergoedingen en bekijk het overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar
  • vanuit de jeugdwet.  Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
  • vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit een van deze vier wetten.
    (Bron: Mantelzorg.nl)

Ben jij mantelzorger en wil je er even tussenuit, even afstand nemen, even tot jezelf komen?

Mail of bel me. Dan bespreken wat je hulpvraag is en hoe wij jou kunnen ontlasten en jij op adem kunt komen. 

‘ zie jij door de mantelzorg het even niet meer zitten’