Selecteer een pagina

Van betekenis zijn is voor mij een ander echt helpen. Blij maken.
Verbinden door mensen bij elkaar te brengen zodat hun samen kunnen genieten, praten, activiteiten kunnen doen, steun vinden bij elkaar.
Elkaar helpen in alles, zowel naar elkaar (kunnen) luisteren als ook elkaar over een drempel trekken, samendoen, elkaar (kunnen) vertrouwen.

Iedereen heeft wel eens een wens, een verlangen in zich. Is jouw verlangen voor jezelf, of voor een groep, of voor een grotere betekenis? Elk verlangen is goed, het is immers je eigen verlangen.

Je kunt ook actief streven naar de vervulling van je wens.

Als je wens in vervulling gaat verandert je leven.

De wens maakt je telkens weer blij en enthousiast, niet alleen je hoofd maar ook je buikgevoel zegt: “doen”!

Door je wens in vervulling te laten gaan, ontwikkel je minstens een van de volgende kwaliteiten: creativiteit, verbondenheid met anderen, kennis of wijsheid, handigheid of geduld, concentratievermogen of medeleven.

Door te streven naar een hartenwens ervaar je positieve gevoelens. Je zult je beter, tevredener en gelijkmoediger voelen en duidelijk minder stress en meer energie hebben.

Niets houdt je tegen om je verlangens na te streven.

Woorden hebben meer impact dan gedachten, maar niet zoveel als daden. Woorden houden het midden tussen denken en doen. Beide kun je met woorden beïnvloeden. Met krachtige positieve woorden kun je enerzijds negatieve gedachten neutraliseren en anderzijds je daden met meer energie uitvoeren.

Mijn hart gaat sneller kloppen bij het helpen van mensen, en dan voor al kwetsbare mensen. Deze unieke mensen die stuk voor stuk een bijzonder levensverhaal te vertellen hebben kunnen de wereld zoveel meer geven. De meeste weten zelf nog niet welke kwaliteiten ze bezitten. In samenwerking gaan we erachter komen wat jóu gelukkig maakt, wat je wel kan, wat je graag wil leren. Alles is mogelijk.
Positieve mensen bereiken veel meer!

Hoewel het misschien onmogelijk lijkt om voor alle mensen liefde te voelen, kun je je wellicht voorstellen dat je voor alle mensen compassie op kunt brengen.

Liefdevolle woorden en vriendelijkheid zal niet alleen in de wereld maar ook in je eigen hart tot vrede leiden. Maar hoe kun je het zaadje van de liefdevolle vriendelijkheid in je hart laten ontkiemen? Dat lukt alleen met aandacht. Genegenheid ontstaat als natuurlijk gevolg van aandachtig handelen. In elk geval moet je je aandacht bewust richten, in dit geval op de mensen met wie je vaak te maken hebt.

Liefde is een keuze.
Je hoeft alleen maar je onverdeelde aandacht aan de ander te schenken. Kijk echt, luister echt naar wat de ander zegt, kijk hem aan en doe dat allemaal met liefdevolle ogen, oren en hart. In plaats van te oordelen over anderen is het juist de oefening om hem of haar te laten zijn wie hij of zij is. Met die eenvoudige manier slaag je er vaak in op een dieper niveau in contact te komen met de ander en ook dat te zien wat zich achter de eerste indruk bevindt.

Ik voel enorm veel intense liefde voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Hun zien lachen en zien genieten doet me enorm veel.

De open dag voor gezinnen met een kind of kinderen met een aandoening op 9 november jl. was heel erg fijn. Het geluk op het gezicht van deze mensen maakt mij ook weer intens gelukkig.

Waar word jij nu echt gelukkig van?